در ادامه ی مطلب چند عکس مشاهده میکنید . اول ببینید به کدام یک شباهت دارید و بعد آینده ی ازدواج مربوط به هر عکس را بخوانید . اگر میخواهید جواب دقیق بگیرید به هیچ وجه متن بالای عکسها را قبل از انتخاب نخوانید . 

 

 

به ادامه ی مطلب تشریف ببرید . 


چنانچه شبیه این عکس هستید دو حالت برای شما پیش بینی میشود حالت اول : روز خواستگاری کل طایفه ی داماد را میبلعید . حالت دوم : کل طایفه ی داماد بعد از دیدن شما از ترس بلعیده شدن متواری میشوند .

اگر چهره ی شما با این یکی منطبق است . فقط میتوانم پیش بینی کنم که خاک بر سرم با این خواهرم اما خودکشی را برایتان بد نمیدانم . از زشتی شما بسی شرمنده ایم .

چنانچه شباهت به این عکس دارید احتمالا خر شرک عاشق شما میشود ، چرا که تخصص وی در ازدواج با اژدهاست .

کسانی که شبیه به این عکس هستند احتمالا با یکی از این کرمهای تو سیب ازدواج میکنند . لبخند

اگر به صاحب این عکس شباهت دارید یحتمل مردی که شبیه به نیم رخ ته دیگ عدس پلو میباشد همسر آینده ی شماست .

اگر با این چهره خود را شبیه یافتید شک نکن شوهر نمیکنی بدبخت زشتو زبان

چنانچه شبیه یه این یکی هستید اون اعتماد به نفست تو حلقم که اومدی ادامه ی مطلب ببینی شوهرت کیه ؟

کسانی که شبیه به این عکس هستند مطمئنا اگر شوهر کنند مادر شوهر و خواهر شوهرشان از روشن دلان عزیز جامعه هستند .

همچهرگان گرامی با این عکس احتمالا با کسی که در سیرک شاغل است ازدواج میکنند

این شکلی ها لطفا شوهر نکنند چون خیلی زشتند  خو ؟ آفرین ، تو برو ادامه تحصیل بده درست از همه چیز واجب تره .

خوب و در آخر همگی می گوییم .

خوشگلا باید برقصن ، خوشگلا باید برقصن . (تو بشین)

قهقهه