اگه کسی هست که فوق لیسانس زمین شناسی داره بهم بگه :

 

 

الان یه مدته تا میرم تو فکر هی نا خود آگاه به زمین زل میزنم .

چقدر دیگه تو این وضعیت باشم منم فوق لیسانس زمین شناسی میگیرم ؟ 

 

مخاطب خاص یعنی کشتمت ها