یه وقت فکر نکنید این عکسهارو میدزدم ها ؟؟؟ نه !!!! اینها رو خودم شخصا میگیرم قهقهه

به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .

قلب


سلام اون یکی مخاطب خاص دیروزیه ،نه ها ،اون یکی که شوهرش رو خفه کرده . البته نه عمدا ها پاشو اشتباها گذاشته رو سر مرحوم . همونکه بهترین دانشجوی پرستاری کلات آباد سفلی بوده ، همونکه چاقه ، همونکه اول اسمش س داره همونکه دوست خواهرمه ... (چشمت کور ما فردا مجردی میریم شیطان)

آقا اون دو سه تا بچه هایی که میگفتن آناناس حیوانه نه گیاه . بیاین اینم مدرک از مزرعه ی آناناس .

آفرین به طراح این لباس که جون میده واسه کودک آزاری .

فکر کنم با هم نشستن و هی دارن همدیگه رو درک متقابل میکنن .

حالا اینو ول کن که وای چرااااا!!!!! و از این بحثها . فقط فرض کن بیفته تو سر یارو بدبختی که نشسته زیرش و داره وجدانش رو راحت میکنه .

نه دیگه خداییش آدم میمونه به این مردتیکه چی بگه 

کم ول باش چون ول کردنی ها بد بو هستن .

 

مرید = م + رید

فرید= ف+ رید

ورید = و + رید

برید = ب + رید

درید = د + رید

یکی از خواهران در خواست کرده بود درباره ی مرید و فرید و ورید و درید در این جلسه به بحث بپردازیم اما ایشان کلمه ی برید را جا انداخته بودند که ذهن خلاق بنده آنرا نیز برید ببخشید کشف کرد و در ادامه به تفسیر آنها میپردازم .

این کلمات در اصل کلمات رمزی خاصی هستند که انگلیسی ها در جنگ جهانی دوم از آنها به عنوان پیام رمزی استفاده میکردند . چنانچه دقت کنید در تمام این کلمات رید کلمه ای ثابت است پس از آن فاکتور میگیریم حالا چه میماند ؟

م + ف+ و +ب+د (رید)  حال اگر حروف م ف و ب د را روی هم سوار کنیم خواهیم داشت

مفو بد (رید) . حالا این مفو چه کسی بوده و با دولت فخیمه ی انگلیس چه رابطه ای داشته و فعل تخلیه ی جهاز هاضمه ی این مفوی مهم  چرا برای دولت انگلستان در حین جنگ جهانی دوم اینقدر مهم بوده !!! چیزیست که دیگر در حوزه ی کار تاریخ دانان میباشد  و از حوزه ی علم ادبی این حقیر خارج است . 

قلب