برای جوک خوانی به ادامه ی مطلب تشریف ببرید

حال خندیدن هم نداری اصلا برو خونه ی خودتون خنده

 

داریا دوست داریم ...

داریا دوست داریم ...

... 

 

 

پسر کوچولو بعد از رفتن به رختخواب: باباااااااااااا ­ا
پدر: بله؟
پسر کوچولو: میشه برام یه لیوان آب بیاری؟
پدر: نخیر نمیشه. قبل از اینکه بخوابی گفتم آب می خوری؟ گفتی نه.
3 دقیقه بعد، پسر کوچولو: بابااااا تشنمه، یه لیوان آب میاری؟
پدر: نخیرررر، اگه یه بار دیگه آب بخوای، میام یکی میزنم توی گوشت تا بخوابی.
5 دقیقه بعد، پسر کوچولو: بابا.... میشه وقتی میای منو بزنی، یه لیوان آبم بیاری
=)))))))

 

 

 

 

اومدم یه ادم خیلی خوشتیپو بغل کنم خوردم به آینه،شانس آوردم نشکست !

 

 

 

 

آیا میدانید کوتاه‌ترین جنگ در سال 1896 بین زانزیبار و انگلستان که 38 دقیقه طول کشید؟؟؟!!!.
.
.
فک کنم رفتن لب مرز به هم فحش دادن برگشتن :|

 

 

 

 

 

هیچی ترسناک تر از این نیست بیای خونه ببینی یکی اتاقتو تمیز کرده! حالا ۲ ساعت باید بشینم فکر کنم ببینم چی قایم کرده بودم و آیا کشف شده یا نه!!
:|

 

 

 

 

 

با احساسات ِ من بازی نکُن ، خو لامصــَب میبازی حرصت در میاد ..!

 

 

 

 

• مرد تازه از محل کار به خونه رسیده بود و هنوز پیراهن از تن به در نکرده بود که با برخورد کت و شلوار به صورتش ، حاج و واج همسرش رو نگاه میکرد که با گریه میگفت : O.o

• این چیه !؟ این چیه ها !؟ یک تار موی بلندِ مشکی !! روی کُت تو یود !! نامرد !! من همیشه میدونستم که تو یک زن مو بلند و مشکی رو به من ترجیح میدی !! :@

• اون روز به هر قائله گذشت و روز بعد همون موقع :

• مرد تازه از محل کار به خونه رسیده بود و هنوز پیراهن از تن به در نکرده بود که با برخورد کت و شلوار به صورتش ، حاج و واج همسرش رو نگاه میکرد که با گریه میگفت : o.O

• این چیه !؟ این چیه ها !؟ یک تار موی بلندِ بلوند !! روی کُت تو یود !! نامرد !! من همیشه میدونستم که تو یک زن مو بلند و بلوند رو به من ترجیح میدی !! :@

• اون روز هم به هر قائله گذشت و روز بعد همون موقع : مرد با مراجعه به خشکشوئی محله و با خواهش و پرداخت انعام اضافی تقاضا کرد که کت اش رو با دقت ، به خوبی بُرس بزنند ، بخار بدهند و دوباره برس بزنند و به او اطمینان بدهند که حتی یک تار سبیل گربه هم روی کت او نیست !!!

• مرد تازه از محل کار به خونه رسیده بود و با لبخند پیروزمندانه ، قلبی شاد و ضمیری مطمئن !!! پیراهن از تن به در میکرد که با برخورد کت و شلوار به صورتش ، حاج و واج همسرش رو نگاه میکرد که با گریه میگفت : O.p

• این چیه !؟ این معنیش چیه !؟ خائن پست !! هرزۀ نامرد !! من هرگز نمیدونستم که تو یک زن کچل رو به من ترجیح میدی !! :@ :@ :@

 

 

 

هیچگاه برای شخصی که از دور برایت دست ت میده دست ت نده... چون دراکثـــر مواقع با تو نیست با پشت سریته..! لذا ضایع میشــــــــــی.. تو

روحیـه ات تاثیر میذاره !