برای دیدن عکسهای امروز و خواندن تفسیر لغات به ادامه ی مطلب بروید .


 


وقتی بچه روداری میکنه مادرها باید عین این خرس قطبی مواضعشونو در هم بکوبن (بیایید از طبیعت یاد بگیریم)

اشتباه تصویر کجاست ؟

اینم خو حالا یعنی بدون شرح

صورت من وقتی تازه از خواب پا میشم و میخوام آپ کنم .

یعنی اینو باید پیدا کنیم دسته جمعی دنبالش بدویم و هی داد بزنیم وایسا وایسا خلاقیت مجسم .

زیبای خفته رو که میشناسید ؟ این زیبای نخفته اشونه (با تشکر از آبجی یلدا)

در محضر استاد دیوونه :

 

دانشجویی خواسته بود خود کلمه ی تحلیل را برایتان تحلیل کنم . 

خوب این کلمه از دو بخش تح + لیل تشکیل شده که تح در اصل ته بوده که برای تشدید تلفظ حرف ه آنرا به صورت ح نوشته اند . و لیل که به معنی شب است . پس یعنی آخر شب  ولی قضیه به اینجا ختم نمیشود چرا که باید دید به چه دلیل این کلمه به آخر شب مربوط است خوب ما از بچگی برای جلوگیری از شب اداریمان مجبور به فعل جیشیدن قبل از خواب میشدیم و کماکان این آداب را هنوز پیش از خواب به جا می آوریم  وآن در چه زمانیست ؟ آخر شب قبل از خواب . یعنی در ته لیل (آخر شب) . پس کلا این کلمه استعاره ایست برای فعل شاشش . خوب این از تحلیل خود تحلیل .

 

دوش بگیر هم سوال به جای یکی از دانشجویان بود . که چرا میگویند دوش بگیر .

تحلیل :

دوش = دیشب 

دقت کنید :

دوش رفتم به کوی باده فروش .

بگیر هم گاهی در زبان ما به عنوان بیا در موردش صحبت کنیم یا بیا به آن توجه کنیم به کار میرود .

مثال :

نفر اول : تا حالا وبلاگ صبا رفتی ؟

نفر دوم : اونو ول کن وبلاگ فامیل دور رو بگیر .

 

چون در قدیم بویناکی مرد نشان از ابهت او داشته است . مردم دوست داشتند بوی گند بدهند اما زمانی نیز میرسیده که دیگر تحمل بو سخت میشده و به هم میگفتند : راسو تو نمیخوای بری حموم ؟

و بویناک در جواب میگفته : دوش(و) بگیر

یعنی بیا درباره ی دیشب حرف بزنیم . که یعنی هنوز دوست دارم بو بدهم و حرف حمام را نزن . کم کم ادب کلامی حکم کرد که به جای گفتن برو حموم بگویند دوش بگیر که خود اشاره به فعل استحمام داشت و امروز رایج شده است .

 

در تحلیل کلمه ی باریدن که خواست مطرح شده ی یکی از برادران گرامیست باید بگویم .

با + ریدن 

با = آش (واقعا با = آش و بازار = جایی که آش میفروشند)

ری...ن هم که فعلیست اجباری .

 در کل یعنی تخلیه ی معده ی به صورتی که آش باشد . و قدما گمان میکردند ابرها آش میر ... نند چرا که بعد از فعل بارش از زمین نخود و لوبیا و گندم و سبزی میروییده است . پس فعل میکردند ابر دارد پی پی میکند .

به امید گره گشایی از ذهن شما .