برای کمی در رفتن از دست دنیا برید ادامه ی مطلب بد نیست لبخند


خو خنده داره حالا چرا بهت بر خورده ؟

توکه بینیت خیلی قشنگه ... رنگ مف هات خیلی عجیبه 

آثار باستانی یافت شده از کودک آزاری

 

تفریحات سالم و کودک آزارانه

میگم کاشکی بچه رو پوشک نکرده باشن

اشتباه در کجاست ؟

وای دخترا چقدر مزه ی خوبی میده به به . (پروژه ی دل درده خواهر آزاری در حین امتحانات)

اینم عکس یکی که فقط یکی میدونه کیه این یکی .

دوستان خواسته بودند رابطه ی سوپ و زکام را در باب ادبیات ادیبانه ی تاریخی بررسی کنیم . 

در ابتدا سوپ

سو + پ

سو = توان و رمق

سوی چشمش کم شده یا زیاد شده یا ...

پ = حرفی برای آنکه عرب زبانان نتوانند آنرا بخوانند و کلا بی خیال دانستن قضیه شوند.و همواره با زکام درگیر بمانند.

پس میبینیم سوپ به معنای توان و رمق است 

حالا زکام

ز+ کام

ز = از

مثلا : ز       نیرو بود مرد را راستی

کام = دهان

مثلا : مهتری گر به کــــــــام شیر در است     شو خطر کن زکـــــــام شیر بجوی

پس زکام = از دهان 

در کل دارد به ما میگوید که سوپ را که عامل رمق است باید از راه دهان ونه از راه دیگر مصرف کرد . مثلا چون سو است آنرا در چشم نچکانید یا ... . و این رابطه ی سوپ و زکام است .

 

و اما دیگر عزیزی خواسته بودند بویش را تحلیل کنیم . 

بو+ یش

بو = خود بو 

چنانچه شاعر گوید

مشک آنست که خود ببوید

یش= 
شادمان شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). شادمان گردیدن . (ناظم الاطباء)(آنچانکه در لغتنامه ی دهخدا آمده است)

یعنی بویی که شاد کند .

ولی در اینجا باید ببینیم آن چه بوییست که ناشاد میکند . که البته همگی در کلاس درس در دوران دبستان از این بوهای نا مطبوع پس از آنکه معلم گفته است نه اجازه نیست بری دست شویی استشمامیده ایم . 

پس میشود نتیجه گرفت بویش به معنی آنچه بر خلاف همان بوی مذکور است . که معادل آن در زبان فرنگیان می شود :  anti fart 

که با این تحلیل جامع میتوان دریافت به همان خوش بو کننده هایی گویند که در محل تخلیه معده استفاده میشود . زمان ما به آنها میگفتند به به .

به امید آنکه منفوخات ذهنی این حقیر مشام ذهنی کسی را نیآزرده باشد .