برای خواندن جوکهای امروزمان به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .قلب


اینایی که میگن ادم رو باید تو مسافرت شناخت حرف مفت میزنن !

.
.
.

آدم رو فقط سر جلسه امتحان میشه شناخت همین و بس

 

 

 

 

ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ 19 ﺳﺎﻟﮕﻴﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﻳﺎﺩﻡ ﻧﺒﻮﺩ، ﺍﻭﻣﺪﻡ
ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﺩﺭ
ﻗﻔﻠﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ، ﻳﻪ ﺑﺎﺩ ﮔﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﻭﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﻭﺳﻂ
ﺧﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﻧﻘﺪ
ﺻﺪﺍﺵ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺩﻡ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ، ﺑﻌﺪ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻛﻪ ﺭﻭﺷﻦ
ﻛﺮﺩﻡ ﺩﻳﺪﻡ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻭﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻛﻼﻩ ﺑﻮﻗﻲ ﻭ ﺑﺮﻑ ﺷﺎﺩﻱ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﻛﻒ
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻲ
ﻣﻴﺨﻨﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﻳﻜﺴﺮﻱ ﻫﻢ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻥ ﻣﻴﮕﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﺪِﺕ
ﻣﺒﺎﺭﻙ... ﻛﻴﻜﻢ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ، ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ
ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺷﺪ !!

 

 

 

 

اگه بدونید چنگیزخان با سوزوندن کتابای علمی چقد از بار درسهایی که قرار بوده بخونیم کم کرده هر شب جمعه واسش فاتحه میخونید :))

 

 

 

 

دختر عمم رفته دانشگاه شهریشو پرداخت کنه چند تا از بچه های کلاسشونم بودن اونجا
به مسئولش میگه واسه جانبازا چند درصد کم میشه شهریه ؟
مسئولش میگه چند درصده جانبازیشون؟
اینم میگه 5 درصد :دی
یکی از پسرا میگه فک کنم ناخوناشو گرفتن =))))))
اون یکی میگه فک کنم فیلم جنگی دیده :دی

 

 

 

 

 

یه بار داشتم سر کلاس فیزیک آروم شعر میخوندم یهو معلم گفت داری چیکار میکنی؟
منم که هنگ بودم گفتم آقا به خدا ما داشتیم شعر نمیخوندیم
یهو کلاس رف رو هوا

 

 

 

 

میدونی چی از صدتا فحش بدتره ؟
.
.
.
.

103
تا فحش !!

 

 

 

 

 

اﯾﻨﻮ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺑﺨﻮﻧﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺧﻂ
ﺻﺎﻑ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________
ﺧﻮﺏ ﭘﺴﺮﺍ ﺣﺎﻝ ﮐﺮﺩﯾﻦ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﺗﺮﮐﯿﺪﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺣﺎﻟﻪ((((:
ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺑﺨﻮﻧﻦ |: