برای خواندن دست سرق من به ادامه ی مطلب بروید

 

 

 

 


ای که دستت میرسد کاری بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچی کار

این شعر رو سعدی سر جلسه امتحان واس گرفتن تقلب به دوستش گفته :))

 

 

 

واقعاً این استادا از کجا می فهمن ما کجا رو بلد نیستیم همون رو سوال می دن؟

 

 

 

 

رفتم بانک به کارمنده میگم ببخشید شما صندوقدار هستید؟
گفت پــَ نــَ پــَ هاچ بکیم :|

 

 

 

همه سیگاری ها ؛ یه نفر رو میشناسن که روزی دو پاکت سیگار میکشه ؛ الانم 80 سالشه !

 

 

 

 

 

بعضی ها رو باس باهاشون رفت ماهیگیری .از بس که کرم دارن

 

 

 

 

 

 

یکی دیگه از فانتزیام اینه که

...
.
.
.
.
.

.
با لحن جدی و خسته به یه دکتر بگم: لطفا حاشیه نرو دکتر !! بعد بلند شم و از پنجره مطبش به افق خیره بشم و بگم : فقط بگو چند روز دیگه زنده میمونم

 

 

 

 

 

 

 

یه خیار با یه خیار شور راه میرفته ازش می پرسن این کیه :
.
.
میگه خواهرمه ، ترشیده =))

 

 

چرا این پسر دبیرستانیا تا یه دختر میبینن شروع میکنن همدیگرو میزنن؟؟؟
:)))