لطفا--------- ادامه ی مطلبقلب


خو اول یه تست بینایی بدین

موهاتو بپوشون نامحرم میبینه

فکر کنم یکیشون ظرف نشسته یکیشون پوشک بچه رو دیر عوض کرده با تشکر از آبجی تازه وارد که این عکسها رو فرستاده و گفته اینم عکس دو تا خانم که وظیفشونو درست انجام ندادن . (نظر شما چیه؟)

گربه ی صبا در آخرین لحظات زندگی .

صبا پس از مرگ گربه اش

اینم ابتکار یه مبتکر