در این جلسه به تحلیل

ترکیب- دم شما گرم .

و دو اسم - الهام - رودابه

میپردازیم .

 

شما نیز میتوانید مشکلات خود را مطرح کنید

 

التحلیل الدر الادامه ی المطلب ال .

قلب


منت خدای را عز وجل ... بقیشو از سعدی بپرسین .

 

در پی استقبال شدید شما از این بخش بر آن شدیم که تحلیل ها را مستقلا در پستی بنگاریم تا نگار ما نگاریده شده و منگور نمانیم ، باشد که انگارات ما بر سبیل نگارینه نگار بر نگارد .

در ابتدا به ترکیب دم شما گرم  که مقوله ای بس سوال بر انگیز است میپردازیم .

این ترکیب را پیروان نظریه داروین به فارسی وارد کردند . همانگونه که میدانیم داروین معتقد بود انسان از میمون جدا شده است (البته من بالشخصه عقاب رو ترجیح میدم). خوب وقتی در زمستان میمونها به خانه ی خود میرفتند چون خانه ی آنها بسیار کوچک و جمعیت آنها بسیار زیاد بود عده ای از میمونها درست در خانه (معمولا غار) جا نمیشدند و دم آنها از دهانه غار بیرون میماند و دمشان یخ میزد و خورد میشد و می افتاد و آن میمونها ی بی دم تبدیل به انسان میشدند و برای میمونها خیلی زشت بود که آدم شوند . پس در حین تعارفات به هم میگفتند دم (دمب- ذنب) شما گرم یعنی الهی تو غار جابشی و دم شما نیفته بشی آدم .

پس داریم .

دم = دمب

شما= توی میمون

گرم = یخ نزند

که میشود : دم توی میمون یخ نزنه .

 

و اما 

رودابه= رود آبه ؟

در قدیم مردم برای خندیدن خود سوژه ی پ ن پ به هم میدادند . مثلا از هم  میپرسیدند رود آبه ؟ دیگری میگفت پ ن پ حلیم بادمجونه و قاه قاه میخندیدند . 

پس 

رودابه = عامل تحریک پ ن پ گویی

و نیز الهام 

الهام در اصل یک اسم بین المللی باستانی است 

 

فرض کنید الان یک نفر از کشور ترینیداد و توباگو بخواهد به شما بگوید من گرسنه ام .

و نه شما و نه او زبان مشترکی ندانید . اگر فقط به دهانش اشاره کند شما ممکن است فکر کنید منظورش این است که : الان میزنم تو دهنت ها آکله . یا دهنتو ببند  یا چقدر دهنت بو میده صبحانه خوردی یا گ ... . یا اینا لبه تو داری یا لب شطه ؟ یا دهن به ذهن من بذاری دهنتو میدوزم . اما اگر درست همزمان که به دهانش اشاره میکند بگوید هام ، شما میفهمید وی گرسنه است . و این هام در قدیم بجای گرسنه به کار میرفته پس :

الهام= ال + هام 

ال = چیزی که عربها هی میگویند به معنی معرفه یا چیزی که میشناسیم 

هام= گرسنه .

پس الهام = گرسنه ی شناخته شده (گدا گشنه)

 

بچه ها یکی یه شعر در وصف من بگه بعد توش حل معما میکرد هم بذاره که خوشم بیاد . قهقهه