برای دیدن عکسها به ادامه ی مطلب باید برید خو عصبانی

قلب


میگم خرگوشها با شقیقه هاشون میشنون ؟

تازه وارد این عکسو فرستاده و گفته دلم میخواست پسر بودم .

یعنی اون تلاشت تو گوش میانیم

یعنی این از شکار لحظه ها گذشته و شده تور پهن کردن واسه لحظه ها .

اینم یه نقاشی از آبجیمون (الحق قشنگ کشیده)

اینم یه عکس واسه یکی از آبجیها که ارادت خاصی به کباب داره .

قلب