دانش پژوهان گرامی در این جلسه به تفسیر لغات 

میس کال

کلافه

جادوگر

سیمرغ

پرداخته و از شما خواهش میکنم سر کلاس درس سکوت را رعایت فرمایید و آیینه به چشم استاد نیاندازید. با سپاس .

بروید توی کلاس ادامه ی مطلب .


امروز به تعدادی سوالات خواهیم پرداخت

میس کال = میس+ کال

میس = دختر خانم

کال=نارس

پس 

میس کال= دختر خانم نارس

کلافه = کل + آفه

کل= کچل

آفه = خاموشه

لاجرم

کلافه = کچل خاموشه (جمله ایست خبری)

جادوگر= جا + دو + گر

جا= مکان

دو= عدیدست زوج بیانگر دو چیز

گر = نوعی کچلی که عاملی باکتریایی دارد (بز گر)

به ناچار

جادوگر = مکانی برای دو کچل(یا دو بز گر)

سیمرغ 

دو تفسیر دارد 

اول در زبان لری

سی = برای

مرغ = نوعی از ماکیان است ، خروس ماده .

سیمرغ= برای مرغ (که در کل منظور همان دانه است)

دوم در زبان پارسی

سی = عدیدیست بعد از 29 و قبل از 31

مرغ = قد قد کننده (در زبان محاوره گاه به جای زر نزن گویند قدقد نکن )

ناگزیر 

سیمرغ = سی نفر که زر میزنند . (اشاره به کلاس قبل از ورود معلم یا استاد دارد)

با سپاس از توجه شما به درس و چون خیلی استاد با حالی هستم خودم میگویم استاد خسته نباشم . خوب برید به سلف دانشگاه و خوش بگذرانید .

قلب