برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .


مو در غذا 

میگم این عکس شاخه که گاو بهش وصله یا گاوه و شاخهاش

جان خودم این تو تنبلی روی منو کم کرده

بد نگذره یهو 

ایشون هم فری (فریبرز) دریایی همسر پری دریایی هستن .

 

قلب