برای دیدن عکسها به ادامه ی مطلب بروید . قلب


این عکسو آبجی تازه وارد فرستاده و نوشته ببین با ماشینم چکار کردم ؟ خو آبجی تو پارک دوبل طلبت همینطور عادی هم پارک کنی ما قبول داریم .

آدم رو این سنگ بره حس میکنه رو سکوی قهرمانی ایستاده

آقا یه سوال از دخترا دارم آبجی تازه وارد میگه  همه ی دخترا اینطوری بازی میکنن راست میگه ؟

کی میتونه اینطوری لالا کنه ؟

آدم ریش اینو نگاه کنه هیپنوتیزم میشه

 

قلب