آقا بعضی از آبجی هامون و داداشامون بدونن وبلاگهاشون غیر قابل نظر دهی شده که اکثرا بلاگفایی هستن ما هی سر میزنیم ها ولی نمیشه نظر داد ناراحت