برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب بروید قلب


میگم داداش این کله است یا صفحه ی شطرنج ؟

اینم به خاطر رها راد که تهدیدم کرده بود از صحنه ی تصادف پسرا عکس نذارم از صحنه ی روزگار محوم میکنه . (آبجی رها یعنی دیگه محوم نمیکنی ؟)

اینم طریقه ی بهداشتی قلیون کشیدن (فقط برید تو نخ صورت یارو )

به ته تونل هی نگاه کنید تا ته تونل رو  هی ببنید .

محتویات کیف خانومها . خداییش اینها رو چطوری جا میدید ؟

فکر کنم این پرنده هی پا داده اینطوری شده

چند تا تفاوت میبینید ؟ منکه خیلی دیدم

 

قلب