برای خواندن جوکها به ادامه ی مطلب بروید .قلب


تو قبرستان دیدم یارو زیر تابوته مادر زنش رو گرفته بود میگفت: لا اله ایولا

 

 

 

 

 

 

داشتم به نامزدم اس ام اس میدادم که عروسک خوشگله من کجاست؟
.
.
.
.
..

اشتباهی به بابام دادم.
جواب داد من چه میدونم خرسه گنده؟
الان بچت باید عروسک بازی کنه!!!!!!!!

 

 

 

 

بزرگی میگفت: اگر پدرت ثروتمند نباشه تو مقصر نیستی!!! اما اگر پدر زنت ثروتمند نباشه خودت مقصری

 

 

 

 

 

اگه میشد از خروپوف برق تولید کرد،
.
.
.
الان بابام یه نیروگاه هسته ای محسوب میشد!!!!

 

 

 

 

دختر : مامان خواستگاری که میخواد بیاد ازم ۲۳ سال بزرگتره
مادر : چی میگی؟ میخوای با یکی همسن بابات ازدواج کنی ؟
دختر : بهم گفته میخواد زنشو طلاق بده
مادر : مگه زنم داره ؟
دختر : آره سه تا هم بچه داره
مادر : وای خدای من ، آخ قلبم !
دختر : ولی خیلی پولداره ، چند تا برج ساخته که یکی از اونا برج میلاده !
مادر : بگو ببینم خیلی دوستش داری ؟!

 

 

 

 

قانون اصلی رانندگی در ایـــران :ببیــــــن اگه تو خری ، من از تو خــــر تــــرم !!!!!

 

 

 

 

مرد: راهی برای بیشتر زندگی کردن هست؟

دکتر: ازدواج کن..

مرد: کمکی هم میکنه؟

دکتر: نه ، ولی فکر زندگی بیشتر دیگه به ذهنت نمیاد!

 

 

 

 

مسابقه ی بیست سوالی ….

_ تو جیب جا میشه ؟

بله

_از جیب راحت در میاد ؟

بله

_glx ؟

آفریـــــــــــــــــــــــــــــن!!!

 

 

 

 

 

بعضیام انگار اول شکست عشقی بودن

بعد دست و پا در آوردن. . . :))

 

 

 قلب