برای دیدن این عکسها به ادامه ی مطلب بروید قلب

 مثلا اگه مادر زاد با این حالت مو به دنیا می اومدی و نمیتونستی موهاتو بتراشی چکار میکردی ؟

خو جواب بده .

خوب ایشون آدم دست به خیری بوده و دیده اینجا پل نداره خواسته فداکاری کنه خو 

البته این سوال صبا هستش میتونید مستقیما به خودش بگید .

آیا ممکنه با بالا رفتن قیمت لوازم آرایشی و دستمزد آرایشگران شاهد چنین موجوداتی باشیم .

د آخه مردتیکه زنبیلی برا خودت دسته گذاشتی ؟

ایشون هم توری گذاشتن پشه از توشون رد نشه .

 

یکی از دوستان پرسیده بود صبا به چه معناست . (البته ربطی به اون صبا نداره ها)

خوب دوست عزیز اینکه بسی مشخص الحال است و بر در نیاز به تفسیر ننشسته .

ما به طور عموم روزمان را به سه حالت نام نهاده ایم .

شبها ---- که به اختصار شبا گوییم

ظهر ها--- که به اختصار ظرا گوییم

صبح ها-- که به اختصار صبا گوییم 

که عده ای برای رد گم کردن با تغییری کوچک در تلفظ آنرا به نامی دخترانه تغییر داده اند .

البته در فرهنگ منفلاج از ابن ملغوز بو ناکی (601-901 م . ) در مبحث صبا چنین آمده است :

صبا همان مخفف صبحانه است و در روزگاری دور این نام بر دختران نهند و بدانید که آن دختر چاق همی گردد که به علت نفوذ این نام بر ضمیری که به آن آگاه نباشد در بلع صبحانه به شدت افراط خواهد کرد به گونه ای که جرم (وزن) زیاد وی اجازه ی به رشد قد ایشان ندهد و ظاهر ایشان چون گردکانی که در آینده به آن توپ بسکتبال گویند همی در آید . پس ایشان را تا توانید سرکوب و له کنید که بسی نیکوست . 

 

در خبر است که زمانی که ایشان چنین رقم میزدند تازه واردی از در نزد ابن ملغوز در آمد و ایشان چنین گفتند : آه ! من اسپاگتی دوست نمیدارم ، بیرون شوید و رشته ی افکارم بر هم مزنید . 

 عده ای هم بر آنند که ابن ملغوز در اصل از نیای نوستراداموس بوده است و چون میدانسته که وی با پیش بینی پایان جهانش گند میزند اسمی از وی نیاورده است .

قلب