دوستانی که به هر دلیل ادامه ی مطلب براشون باز نمیشه میتونن به پنجره ی خیلی جدیدا (سومین پنجره زیر درباره ی وبلاگ) برن و  مطالب رو باز کنن  قلب

 

توصیه های بابا برقی را فراموش نکنید آفرین .