برای دیدن عکسها و تحصیل در علم تفسیر الغات باید به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


اگه از اینها دیدید حواستونو جمع کنید اینها یه موجودات خطرناکی هستن نصف آدم نصف عنکبوت .

اینم عکس یه نفره 

د خو مردتیکه مردشور خودت و مستندت رو با هم ببره پاشو یارو رو مار خورد 

یعنی کلا اون تیپت تو حلقومم

فکر کنم داره خواب میبینه طناب شده دارن گره اش میزنن

غلط نکنم با اون بابا برقیه کتک کاری کرده

امروز میپردازیم به تفاوت بین هویج و هویج فرنگی 

در اصل هویج یکی از گیاهان خوراکی بوده که از خانواده ی زردک میباشد و نارنجیست و آبش با بستنی بسی گواراست و کلا حال میدهد .

اما آنگاه که گوییم هویج فرنگی مقصود اصلا ارتباطی با گیاه ندارد و نگارنده خود در حال راهنمایی شماست و به شما میگوید هویج را فرنگی بخوانید و معنا کنید

هویج = هو + یج

have = هو = داشتن

age = ایج (یج) = سن و سال (دوران)

که آنگاه رو ی هم میشود دورانی داشتن و مقصود اینست که دورانی داشتیم ها 

یا گاها در زبان فرنگی میشود سن و سال دار (مسن)

پس به یاد داشته باشید ایندو را هر چند بسی شبیه هستند ، اشتباه نگیرید .

 

کلاس تعطیله برید خونه