به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


 

تو جمع خانواده داشتیم فیلم میدیدم طرف دو شخصیته بود زرت و زرت میزد آدم میکشت یه ساعت بعد عین یه بچه گوگولی عاشقانه نگات میکرد!!!!
بابام:خانوم نکنه این بچمونم دوشخصیته باشه؟؟؟؟
مامانم: نه بابا خیالت راحت این از اولم بی شخصیت بود چه برسه به دو تا شخصیت!!!!
ینی تخریب در حد هیروشیما.. 

 

 

 

 

 

 

پیرزنه تو اتوبوس هی میگفت نی نای نای نی نای نای همه هم براش دست میزدن

بعد یه دفعه دستشو گذاشت تو کیفش دندونشو در آورد گذاشت تو دهنش گفت : نیاوران نگه دار

 

 

 

 

 

 

بچه که بودم بابام منو میبرد حموم.
قدیما بچه ها هم حجب و حیا حالیشون بود والا!
کلی خجالت میکشیدم تا جلو ی بابام لخت میشدم و
به بابام میگفتم روشو اونور کنه و خداخدا میکردم زودتر تموم شه!

اماالان بچه مو بردم حموم،لختش کردم بشورمش،
همش نیشش بازه که هیچی،بی حیا برگشته به من میگه:
پس چرا تو شرتتو در نمیاری ..؟

 

 

 

 

 

 

یه روز بابام اومد تـو اتاقـم گفت :
پسـرم اوضاع مالـیت چطـوره ...
پـول مول داری ...
منم گفتم آره فعلاً دارم ، گفت :
خوب یه هفـت تومن بده من برم بـنـزین بـزنـم ... 

 

 

 

 

 

حس میکنم خدا من رو از خاک حاصلخیز آفریده

.
.
.
.
.
شب ریشم رو میزنم ، صبح ته ریش تحویل میگیرم!!

 

 

 

 

 

 

 

 

یک قانون همواره ثابت تو خونه ما:
هر موقع یکی از ما میره حموم مامانم شروع به ظرف شستن میکنه
خونه شما هم اینطوریه؟؟!! :|

 

 

 

 

 

 

این روزا اگه دیدین یه دانشجو نشسته یه نگاه به افق میکنه ،یه نگاه به گوشیش. باز یه نگاه میندازه به افق باز به گوشیش بعد به افق خیره میشه بعد باز به گوشیش نگاه میکنه بعد به افق خیره میشه و تو افق نیست و نابود میشه
.
.
.
.

بدونین داره با گوشیش معدلشو حساب میکنه ببینه مشروط میشه یا نه

 قلب