امروز قسمت نظرات بیشتر شما برام باز نشد . هر چند تقصیر من نیست ولی بازم شرمندتون هستم خجالت

 

در ضمن ممکنه تا یکشنبه آپ نکنم اما اگه تونستم حتما آپ میکنم قلبقلب