اینم تقدیم به شما و اونی که رفته نسل قسمت نظر سنجی وبلاگ رو واسه عکس در آورده .قلب


تصوری که ما از خودمون داریم (در زمان خواب)

چیزی که واقعا هستیم

اگه این اتوبوس مال من بود مینداختمش تو خط قوز آباد - کوه تپل تا حال طراحش گرفته بشه .

خو حالا من قراره چی بگم ؟

آقا یه سوال این کله ها چرا خوشحالن ؟

خو اون مستراح فرنگیه ولی چرا اینها تو مستراحشون تماشاچی دعوت میکنن ؟ حضار قراره چی ببینن ؟

آدم میمونه چی بگه ؟ من فقط میتونم بگم آفرین .

اگه دلتون میخواد یه همچین فیگوری ببینید از یه پسر بپرسید زن میخوای ؟ یا به یه دختر بگید چقدر دست پختت خوبه .

قلب