برای دیدن عکسها باید به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


حالا که ما نداریم دقت کردید گاوها بی ام و دوست دارند ؟

نه من موندم کی اسم این دندونو عقل گذاشته ؟ این بی عقل بیشتر بهش نمیآد ؟

شنیدید میگن طرف بی بی فیسه ؟ (صورتش بچگونه است؟) اینم یه بی بی فیس .

من اگه اینو میدیم بهش میگفتم چطوری خوشگله . (فقط واسه ثوابش)

خدایا چی بگم ؟؟؟؟ فقط از مرد بودن شرمنده شدم .

اگه ما آدم برفی هم درست میکردیم شک نکنید میخوردمون.

قلب