لطف نموده و به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


 

 

این دخترا که با نامزدشون قدم میزنن و آب معدنی دستشونه اون آب معدنیه واسه کلاسش نیست, واسه اینه میدونن با این انتخابشون ریدن آبم قطه!

 

 

 

 

 

ملت از خونه زنگ میزنن بیرون غذا سفارش میدن من از بیرون زنگ میزنم خونه سفارش میکنم غذامو نخورن :|

 

 

 

 

یارو هر شب تو خواب میشاشید یه شب که نشاشید صبح از خوشحالی رید :|

 

 

 

 

 

 

از اکبر میپرسن تو خونتون چی کم دارین؟میگه فکر کنم هیچی! چون دیروز که بابام جلو ما گو**ید، مادرم گفت: فقط همینو کم داشتیم!

 

 

 

 

 

با نامزدم ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ
ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻫﻪ ﮔﻔﺖ
ﮐﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ
ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ؟
نامزدم ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺮﯾﻢ
ﮐﻔﺶ ﺑﺨﺮﯾﻢ /:
ﺁﺧﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻦ
ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ
ﺭﺍﻧﻨﺪﻫﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ....