برای خواندن جوک های امروز به ادامه ی مطلب یه سر بزنید . آفرین . قلب


 

 

فرض کنید قیمت پراید 20 میلیون تومان
وزن پراید حدودا 870 کیلوگرم
در نتیجه پراید کیلویی 23 هزار تومان!!!
پسته کیلو 60 هزار تومان!
پس نتیجه میگیریم که پسته از پراید گرونتره :|

 

 

 

 

 

 

ﭘﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه زﻧﺪه ﻣﻮﻧﺪه و ﻣﯿﺎد ﺗﻮ اﺗﺎق ،دﯾﮕﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ اون ﯾﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻪ |: 

وﻟﺶ ﮐﻨﯿﺪ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ...

والا..

 

 

 

 

ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻡ ﻣﻮﻗﻊ SMS ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﺤﻨﺸﻮﻥ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟
ﻣﺜﻠﻦ : ﺳﻼﻡ ﭘﺴﺮﻡ ؛ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﻥ ﺑﺨﺮ؟
:|

 

 

 

 

 

پشت نویسی کارت عروسی اکبـر :

حاج حسنعلی و خانواده محترم ، بجز پسر وسطی کرمعلی پدر**گ ک**افت بی پدرمادر ...
خاک تو سرتون با اون بچه تربیت کردنتون ، اصلا نمیخوام بیاید.

 

 

 

 

 

 

 

ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﭘﺘﻮی ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﻦ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﺎﯾﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﻣﻤﻮﻧﻪ، وﻟﻲ ﺑدون ﭘﺘﻮ ﺧﻮاﺑﻤﻮن ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ! والاااا

 

 

 

 

ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮﻡ
ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﻣﺪ ،ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺷﺮﮐﺖ glx |:

 

 

 

 

 

یه بارم رفتم مغازه سیگار بخرم
همون اول گفت بَه سلام، شما پسر فلانی ای؟
گفتم آره، سس مایونز خوب چی داری؟ :|

 

 

این ماشینایی که پشتشون نوشته GLX یعنی از پــارکـینـگ راحت تر در میــان :| :))) :v یا اینا قبلا گوشی بودن ، بعدا لاستیک و فرمون در آوردن ؟! :v