برای دیدن عکسهای امروز به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


یعنی الان رفته تو حس ها

اگه گفتید الان چه اتفاقی افتاده ؟ بله یه فیل از فیلهای رو زمین کم شده (چون رو هواست)

اینم معنی منابع آگاه

پسته ی خندان

اینم از طریقه تشکیل صف در تنبل آباد 

 

قلب