خدایا آنچنان کن که در این سال جدید همواره لب همه ی هموطنانم به لبخند مزین باشد و هر گز در دلی غم لانه نکند . 

 

خواهرای گلم ، برادرهای خوبم سال نــــــــــــــــو مبارک باد . قلب