برای خواندن اجواک تشریف ببیرید ادامه ی مطلب قلب


سال نود و یک، خیلی‌ها رو مسخره کردم، واسه خیلی‌ها جوک ساختم، به خیلی‌ها خندیدم، دلشون رو شکوندم. خواستم بگم سال جدید باز هم همین برنامه هست

 

 

 

 

این چه وضعشه عاخه، هرکی به من sms تبریک عید میده آخرش مینویسه امیدوارم امسال آدم بشی |:

 

 

 

 

با مامانم رفتم مانتو بخرم یه مانتو دیدم خیلی خوشگل بود ولی قیمتش بالا بود :( مامانم برای اینکه مثلا منصرفم کنه یه سخن گوهربار از خودش گفت نامبرده فرمودند: بیا بریم مامان " پول تا وقتی تو کیفته ، توی کیفته ، وقتی خرجش کنی دیگه خرجش کردی !!"
عجب !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

بابام رفته اجیل خریده
.
یک کیلو پسته هم جدای از اجیل خریده برای خودشو مامانم :|

.
.
برا منم کشمش خریده 

 

 

 

 

 

 

یامک این روزهای دخترها به همدیگه!
.
.
.

.
.
الهی آخرین خونه تکونی مجردیت باشه
نیت کن و واسه ۳ نفر بفرست ! تا آخر عید خبرای خوبی میشنوی
اگه زنجیرو قطع کنی تا ۳سال هیچ خواستگاری نمیبینی

 

 

 

 

 

ﮐـﯽ ﮔﻔـﺘﻪ ﺩﯾـﻔﺮﺍﻧﺴـﻞ ﻭ ﺍﻧﺘـﮕﺮﺍﻝ ﻫﯿـﭻ ﺟـﺎﯼ
ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺩﺭﺩ نمی خوره ؟! هان ؟؟؟
ﺑﻨـﺪﻩ ﺧـﻮﺩﻡ ﺑـﻪ ﺷـﺨـﺼﻪ ﺩﯾـﺮﻭﺯ ﺗﻤـﺎﻡ ﺷﯿـﺸـﻪ ﻫﺎی
ﺧـﻮﻧـﻤﻮﻧﻮ ، ﺑﺎ ﺟـﺰﻭﻩ های همیـﻨﺎ ﭘـﺎﮎ ﮐـﺮﺩﻡ !!!!