ویژه دختر خانمها

ابتدا یکی از انگشتر های شکل زیر را انتخاب کرده و سپس به ادامه ی مطلب بروید .


اگر انگشتر شماره ی یک را انتخاب کرده اید احتمالا :

همسر شما مردی قد بلند ، کمی خشن ، خوش سیما ، دارای گرایشات فلسفی میباشد که در تمام مراحل زندگی همواره از بوی جورابهای وی و از بی موقع آروق زدنش در عذاب خواهید بود سه ماه پس از عروسی با کتک شما را طلاق میدهد و در لحظه ی خدا حافظی باز هم آروق میزند .

 

اگر انگشتر شماره ی دو را انتخاب کرده اید  احتمالا :

همسر شما مردی با قد متوسط لاغر اندام خوش مشرب و کمی اهل خیالبافی است او به شدت از چهره ی شما متنفر است و همیشه در جمع فامیل و دوستان شما را پایه ی خنده ی جمع میکند و مرتب اشتباهات شما را به رختان میکشد ، همیشه جهیزیه ی شما را مسخره میکند و اگر اعتراض کنید لاستیک ماشین پدرتان را پنچر میکند و بعد قاه قاه میخندد . شما احتمالا شش ماه پس از عروسی از دست او سکته میکنید .

 

 

اگر انگشتر شماره ی سه را انتخاب کرده اید احتمالا :

همسر شما مردی با قد متوسط و کمی تپل است که حالاتی بسیار رومانتیک در وی پدیدار میشود . وی بسیار اهل مهمانی رفتن و خنده و شادیست ، برای خندان دیگران مرتبا در جمع نفخ معده ی خود را با صدایی گوش خراش تخلیه میکند و بعد از آن ، برای اینکه مردم بیشتر بخندند ممکن است به شما آب دهان پرتاب کند ، او عاشق شماست و نیز عاشق شوخیست . احتمالا دو ماه بعد از ازدواج بر اثر جراحات وارده ی ناشی از شوخی های وی در خواهید گذشت .

 

 

اگر انگشتر شماره ی چهار را انتخاب کرده اید احتمالا :

همسر شما مردی کوتاه قد و بسیار لاغر است او کمی پرخاشگر و عصبی است و به شدت درونگراست از اینکه در میان جمع باشد متنفر است و حتما خانه ای در هشت طبقه زیر زمین خواهد ساخت که اصلا نور خورشید به آن نتابد و شما را در آنجا حبس خواهد کرد و شما دیگر رنگ آفتاب را نخواهید دید . هر کس از بستگان شما هم بخواهد به شما سر بزند او را هم حبس میکند (البته در اتاق های مجزا که با هم حرف نزنید و اعصابش را خورد کنید ) . احتمالا سال بعد بر اثر بیماری بری بری و راشیتیسم و نرمی استخوان ،کمبود ویتامین د به رحمت ایزدی خواهید پیوست .

 

 

اگر انگشتر شماره ی پنج را انتخاب کرده اید احتمالا:

همسر شما مردی موقر با نزاکت و بسیار منطقی است که بسیار به زندگی زناشویی خود علاقه دارد . احتمالا شما اولین همسر او نیستید . وی به شما بسیار احترام میگذارد وی تنها یک عیب بسیار بزرگ دارد که آن هم بیماری بسیار شدید شب ادراری است ، تمامی همسران قبلی وی نیز بر اثر غرق شدن  در ادرار جان خود را از دست داده اند . خوب سرنوشت شما هم بهتر از آنها نمی تواند باشد .

 

اگر انگشتر شماره ی شش را انتخاب کرده اید احتمالا:

همسر شما مردی درشت اندام و قوی هیکل است که بسیار دقیق و حسابگر است و به مال و اموال اهمیت بسیار میدهد و متاسفانه به شدت خسیس است . وی شما و تمام فرزندانتان را وادار خواهد کرد که سر چهار راه ها گدایی کنید و گل و آدامس بفروشید و تمام درآمدش را به او بدهید و چنانچه قبول نکنید به شدت شما را کتک میزند ، کلا همیشه زیر چشمتان برای اینکه بیشتر مورد ترحم صدقه دهندگان قرار بگیرید کبود است . ولی خبر خوش آنجاست که شما سالیان سال در کنار وی زندگی میکنید .

 

 

با ارادت خدمت همه ی شما شوهر جویان گرامی

داش دیوونه .