عکسیات توی ادامه ی مطلب هستن ها قلب


بابا بعضی ها کلا اعصاب معصابشون تعطیله ها .قلب

 اینجاست که شاعر میگه : کی تو رو قشنگت کرده ؟ رنگ و وارنگت کرده .

وقتی تو خونه میپرسن کی آخرین نفر بوده که رفته دستشویی حالت چهرمون اینطوری میشه .

 آقا یکی بیاد این خلاق های نوظهور رو جمع کنه خو .

هاچ زنبور عسل یادتونه دنبال ننه اش میگشت ؟ اینم مرغشه داره دنبال باباش میگرده .

 

 چهره ی دخترا وقتی اسم شوهر میشنون . شیطان

 اصلا به نظر من دستشویی باید دلباز باشه به اینصورت . خو شاید آدم دلش خواست توش با بچه ها فوتبال بازی کنه .

 

 قلب