جوکهای در ادامه ی مطلب .


 

سر کلاس بودیم داشتیم یه خورده مطلب از کامپیوتر دانشگا میریختیم لای فلش یهو یه دختره گفت استاد اگه مطالب رو روی سی دی بریزیم دیگه ویروس داخلش نمیره؟؟
استادم گفت: نه
دختره گفت چرا؟
منم گفتم آخه سی دی لیزه ویروساش لیز میخورن
دختره که سرخ شده بود گفت نه واقعن پرسیدم
منم جدی شدم گفتم نه اصلش واسه اینه که سی دی سوراخ داره وسطش , ویروساش ازش میریزن بیرون
کلاس که داغون شد :))

 

 

 

 

آیا از خشکی پوست رنج می‌ برید ؟
.
.
.
.
.
.
.
خجالت نمی‌کشید ؟ اینم شد درد ؟ 

 

 

 

 

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻓﺮﻭﺷﯽ , ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﻠﻨﮓ ﺻﻮﺭﺗﯿﺘﻮﻥ ﺭﻧﮕﺒﻨﺪﯼ ﺩﺍﺭﻩ؟
ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺷﺪﻣﺎ !!
ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ؟؟
ﺩﺍﻏﻮﻥ

 

 

 

 

ینی 2 سال ساعت 7 صبح بیدار شی عادت نمیکنی ...! کـــافیه 1 روز تا 11 بخوابی ..!!! اقلا 2 هفته طول میکشه تا ترکش کنی !!!

 

 

 

 

 

امروز بعد مدت ها دیدم گوشیم زنگ خورد. پریدم که زود جواب بدم دیدم سر زنگ دوم خاموش شد. هر کاری میکنم روشن نمیشه :|
فک کنم از هیجان زیاد خودشم دچار حمله قلبی شده سکته کرده بیچاره :| 
:))))))

 

 

 

 

 

 

ﭘﺪﺭ ﭼﻴﺴﺖ ... ؟ !
ﻣﻮﺟﻮﻱ ﺍﺳﺖ ﻓﻮﻗﻖ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ،ﺩﻟﺴﻮﺯ .....
.ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﻧﺸﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺑﺪﻩ :....
:ﺍﻣﺎ ﻣﺎﺷﻴﺸﻨﻮ ﻧﺪﻩ

 

 

 

 

 

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻤﺎ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ ﺯﻥ ﺑﺎ
ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺪﻭﺋﻪ ، ﻫﻤﺶ ﺟﻠﻮﻩ ﻫﺎﯼ
ﻭﯾﮋﺱ …
ﺍﻻﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺭﻭ ﻣﺒﻞ ﭼﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ
ﺍﻓﺘﺎﺩ !

 

 

 

 

 

تو گوگل سرچ کردم “عکس نیمه گم شده ی من "
عکس یه بزغاله اومد داشت نوشابه می خورد!!!

هیچی دیگه الان از نوشابه زده شدم و افسردگی گرفتم!!! :|

 

 

 

 

بعد از کار تو معدن سخت ترین کار دنیا نزدیک شدن به کنترل تلویزیونه وقتی بقیه دارن سریال میبینن

 

 

 

عاقد:عروس خانوم وکیلم ؟
.
.
.
.
.
عروس : پَـ نـه پَـ تو این بی شوهری برم گل بچینم؟

 

 

 

 

 

بچه که بودم وقتی مامانم تو خونه حشره کش میزد من زود پنجره رو باز می کردم تا مگس ها از این طرف فرار کنن!
یه همچین کودک رقیق القلبی بودم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﮔﺸﺖ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﮔﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ , ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺒﺮﻩ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ . ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭﺍﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺴﻪ ﻣﯿﮕﻪ:
ﻣﺎﺭﻭ ﻭﻝ ﮐﻦ ﺑﺮﯾﻢ، ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ؟ ﻧﻪ، ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ؟ ﭘﻠﯿﺴﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﮐﯽ ﺍﯼ؟
ﺭﻓﯿﻘمﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ کنیز ﭘﺪﺭﺗﻢ ! ﻣﺎﺭﻭ ﻭﻝ ﮐﻦ ﺑﺮﯾﻢ!
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﻟﻤﻮﻥ ﮐﺮﺩ

 

 

 

 

 

 

ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﺳﻤﺖ
ﺍﺗﺎﻕ :
۱ – ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺖ !
۲ – ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻮﺷﯽ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺸﺖ
ﻭ ﺭﻭ !
۳ – Sign Out ﻣﺴﻨﺠﺮ !
۴ – ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺏ ۸۷۶۹۸۲۷۳۴۵۶ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﯼ ﺟﻠﻮﯼ
ﭼﺸﻢ !
۵ – ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ New Tab ﻭ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻭﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺘﻪ !
۶ – ﻭﺭﻕ ﺯﺩﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﺑﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺗﺎﻕ !
۷ – ﺑﻬﻢ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻣﻮﻫﺎﻡ ، ﮐﺸﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺁﻩ ﻋﻤﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻖ
) ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺱ ﺳﺨﺘﻪ ( ﻭ ﺍﺧﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺏ !
۸ – ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺯﯾﺮ ﺳﻄﺮﺍﯼ
ﮐﺘﺎﺏ !
ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﺁﺧﺮﺷﻢ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﯼ
ﺍﺗﺎﻕ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ …

 

 

 

 

 

 

 

برای پیدا کردن شوهر به چهار نکته ی زیر مراجعه کنید
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خخخ اخخ اخخخ ای ترشیده...!!!
ترشیدی رفت...
خوب مچتو گرفتم