تو ادامه ی مطلب چشم به راهتان هستم قلب


خوب اول بریم سراغ یه تست هوش . در مورد این نی نی مامانی کدام گزینه صحیح است ؟

1- نی نی زیبایی است ولی خاله ای چاق دارد .

2-خاله ای چاق دارد ولی نی نی زیباییست .

3- داشتن یک خاله ی چاق از زیبایی نی نی کم نمی کند .

4- بابا آدم زیبا باشه حالا خاله اش چاق و گربه باز هم باشه مشکلی نداره .

5- چاق بودن یا نبودن مسئله اینست ولی نی نی زیباست.

6- یکی که تو اسمش ص...ا داره با اینکه چاقه خاله ی این نی نی است .


نه خداییش تو چرا خوشحالی؟ فکر کردی خاله ی تو هم چاقه ؟ والا با اون عروسکش

وااااااای چه نازه ولی حیف خاله اش لاغره .ببین طفلی برای یه خاله ی چاق داشتن چه بغضی کرده .

اگه اینها هم یه خاله ی چاق داشتن هوششون بیشتر میشد .

خوب بذار یه کم فکر کنم ببینم چطوری خالمو چاق کنم .

آقا حالا اصلا کیک عروسی شما سه متر و بیست سانت و فتوکپی خودتون ولی خاله ی چاق که ندارید زبان

درسته حموم خونه ی ما این شکلیه ولی چون خالمون لاغره همیشه افسرده ایم .

میگ میگ هم که باشی آخرش گیر میفتی اگر خاله ات لاغر باشه (یک فیلسوف افسرده ی خاله لاغر)

خاله لاغر ماهی 

وقتی خاله ات لاغر باشه بختت میشه مثه این مرغه

همیشه پیش خودم فکر میکنم اگه منم یه خاله چاق داشتم اعتماد به نفس این بابا پیش اعتماد به نفس من یه نخودچی محسوب میشد .

 

 

حالا اگه سی بار تونستی پشت سر هم بگی خاله چاقه فیل دماغه  و اشتباه نکنی منم بهت میگم آفرین .

شیطان