برو ادامه ی مطلب خو وا نسا اینجا قلب


خو این یارو که خونه اش کلا تو حلق منه 

ای دماغ عملی ها فردا دماغ فرزندتان شما را رسوا خواهد کرد.

 

آقا بی خیال نصیحت و این حرفها کسی از این آمپولها سراغ داره ؟

بالاخره کایوت عزیز راه حل اصلی به ذهنش رسید .

 

خو حالا قراره من حرفی بزنم ؟ نه خداییش چه انتظاری از من داری خو .

 

قلب