بچه ها  برید اینجا و جوک بخونید تضمینی حرف ندارن .

http://dehkadeieshadi.blogfa.com/ دهکده شادی قلب آبجی یاسی .