برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


ایشون از قبیله ی تنبان قشنگ ها هستند 

وقتی میشینم رو صندلی سلمونی خودمو اینطور میبینم .

اما آرایشگرم منو اینطور میبینه

میگم ها بیاید دسته جمعی و همه با هم بهشون بگیم خسته نباشید .


احتمالا این یکی از صحنه های رویای شیرنه آقا و ننمه که منو دارن میذارن دم در که آشغالی ببره

فقط میتونم بگم خوش به حالش .شما هم همه با هم بگید .

قلب