کوتاه‌ترین داستان

در یک کالج، از دانشجویان خواسته شد تا با حداقل کلمات ممکن داستان کوتاهی بنویسند این داستان باید حول سه موضوع زیر می‌چرخید:

١) مذهب

٢) سکس

٣) راز

 

داستان کوتاه زیر در کل کلاس نمره +A گرفت؛

"خدای خوبم، من حامله‌ام؛ یعنی کار کیه؟"