پرشین بلاگی ها ی عزیز لطفا همه به مسئولین پرشین بلاگ اعلام کنید که پرشین بلاگ توسط گوگل بلاک شده و یه فکری بکنند.