خوب بذارید اعتراف کنم من قبلا ها یه عالمه جک از این وبلاگ دزدیده بودم الان که آقا امیر مچمو گرفت منم بهتون میگم برید اونجا جوک خونی تا بی حساب بشیم برام وثیقه هم بذارید خوب؟ قلب

http://amirjock.persianblog.ir/