برای دیدن عکسها به ادامه ی مطلب تشریف فرما شوید قلب


این که چه هیکلی داره و اصلا فتوشاپ هم نیست .

من موندم این چه روحیه ای داره سرشو بریدن داره میخنده

این معنی تصویری کلمه ی پدر سوخته است

من بعد از دیدن این عکس رفتم بشکه ی اسید رو لیسیدم تا کمی آروم بشم

کی اینو میگیره ؟ 

یعنی تو خودت نمره ی بیستی که میگن یعنی این .

 

مردونه این اگه بمیره هم آدم رغبت نمیکنه واسش فاتحه بده .

قلب