برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


اگه گفتید نکته این عکس چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حالا جوابو نخون برو عکس رو نگاه کن بعد برگرد اینجا . آفرین تمساحه کلاه ایمنی سرش نذاشته .

اعتماد به نفس بعضی ها کلا با صاحبش تو سوراخ راست بینی ام .

ببینید ما چقدر قانون مداریم ؟

خو والا حالا طرف باید چکار کنه ؟ آقای ناسا بیا جواب بده .

دایناسور اینگونه اختراع شد

اینم از این دیگه .

قلب