میگم کسایی که این جوک ها رو ساختید و من دزدیدمشون خداییش چون اسمتونو بلد نبودم ننوشتم این جوک از کیه ها . خلاصه ما آفتابه ی لب حوضیم حلال کنید قلب


امروز بابام اومده میگه پسرم بیا میخوام بت درس زندگی بدم
رفتم پیشش، میگـــه »

"هیچوقت نزار کولر بیشتر از 3 ساعت روشن باشه"

 

 

 

 

 

 

میگن هر نخ سیگار 3 دقیقه از عمر آدم کم می کنه! 
همچنین ثابت شده اگه از چیزی لذت ببری 5 دقیقه به عمر آدم اضافه میشه! 
نتیجه : سیگارتون رو با لذت بکشید تا 2 دقیقه به ازای هر نخ سیگار به عمرتون اضافه بشه....

 

 

 

 

 

 

جمله ثابت یک مرد به زن باردار در فیلمهای ایرانی :
تو حالت خوبه ؟ باید بیشتر از اینا مراقب خودت باشی …
حداقل بخاطر بچه....

 

 

 

 

 

ﺁﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﻧﯿﻪ؟ "ﻟﯿﺎﻗﺘﺖ ﺭﻭ ندﺍﺷﺘﻪ"...
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺧﻮ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﻘﺪ
ﻣﺎ ﺧﻔﻨﯿﻢ ؟!! 

 

 

 

 

 

به تجربه دریافته شده است :
کسی که در رقص ، بلند کردنش سخت است
نشاندنش به مراتب سخت تر است

 

 

 

 

 

مکالمه ی خواهرزاده ی کلاس اولم با مامان همکلاسیش:

-منزل آقای شکوری؟
-بله بفرمایید.
-شکوری هست؟؟؟!!!! 

 

 

 

 

 

زنی به دوستش گفت من تا حالا چهار بار ازدواج کردم
دوست:شوهر اول رو چطور از دست دادی؟
زن: قارچ سمی خورد مرد!
دوست: شوهر دوم چی؟
زن: قارچ سمی خورد مرد!
دوست : شوهر سوم؟
زن: شکستگی گردن!
دوست: چرا؟
زن: چون قارچ نمی خورد! :|

 

 

 

 

 

مادرعشقم از من خیلی بدش میاد
امروز داشتم با عشقم تلفنی حرف می زدم یهو مادرش گوشیو
ازش گرفت گفت بده بینم باز داری با اون پسره حامد زر می زنی :|
گوشیو ازش گرفت گفت چی می خوای از جونه دخترم ؟؟؟؟
گفتم : مدرسان شریف
گفت: خفه شو کصافت
گفتم :مدرسان شریف
گفت: دیگه اینجا زنگ نزنی
گفتم: مدرسان شریف
خودشم خندش گرفت :))))))
قطع کرد :)))

 

 

 

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﻋﻨﻜﺒﻮﺕ ﺩﺍﺭﻳﻢ؟؟؟
.
.
.
.
ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺭ میزنند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻦ ﺗﺎﺭ ﺑﺰﻧﻦ ﭘﻴﺎﻧﻮ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ :))

 

 

 

 

 

 

 

هیچوقت یادم نمیره یه بار معلممون یکی رو گرفت مث الاغ زد از کلاس انداخت بیرون بعدش پشیمون شد گفت آخه بچه ها شما چرا منو اذیت میکنید که مجبور شم بزنمتون ؟؟؟
شما مثل بچه ی خودم میمونید
حالا برید اون دوستتون رو که زدمش صدا کنید بیاد تو
آقا پسره اومد تو
معلمه بهش گفت چرا آخه اذیت میکنی ؟؟؟
چرا کاری میکنی که مجبور شم بزنمت ؟
چرا آخه ؟ هااااااااا ؟ چرا آخه ؟؟؟
یهو دوباره شروع کرد پسره رو زدن
پسره سری دوم از سری اول بیشتر کتک خورد :|

 

 

 

 

 

 

 

آره خـلـاصـه مـا بـودیـم مـحـمـد زیـر ابـرو، رضـا دمـاغ عـمـلـی آره و ایـنـا خـیـلـی بـودیـم کـامـبـیزآقـامـونـم بـود.کـامـبـیـز؟!کـدوم کـامـبـیـز؟ کـامـبـیـز گـوشـواره. خـلـاصـه طـاقـت نـیـاوردم و رفـتـم بـهـش گـفـتـم ایـیـیـیـیـیـیـش گـمـشـو. (دیـالوگ جـاهـلـای دهـه ۹۰)

 

 

 

 

 

 

دیشب بابام رفت شهرستان ،
اومدم درجۀ کولر رو زیاد کنم برق رفت