برای خواندن این اجواک به ادامه ی مطلب برویدلبخندقلب

 

 


 


زیبا ترین روز یک ایرانی می دونید با صدای کی آغاز میشه ؟
.
.
.

لـــــــــــــوازم منزل خریداریم
ضایعات خریداریم !
کمد فرش کهنه خریداریم !!

 

 

 

در بدن انسان بیشتر از 7 تریلیون عصب وجود دارد.
دیده شده بعضی از آدمها توانایی اینو دارن که روی تک تک این عصب های لعنتی قدم بزنن!

 

 

 

 

 

یه خانمی با ماشین تو جاده در حال رانندگی بود و آقایی هم داشت با ماشین خودش توی همون جاده تو باند مخالف رانندگی میکرد

وقتی این دو به هم رسیدند؛ خانم شیشه ی ماشینش رو پایین میکشه و خطاب به آقا فریاد میزنه
حیووووووووون ...!!!!
آقا هم بلافاصله داد میزنه : میمووووووون ....!!!
بعدم هر دو به راه خودشون ادامه میدن و آقاهه کلی به خاطر واکنش سریع و هوشمندانه ای که نشون داده بود خوش به حالش شده بود! فقط
وقتی سرپیچ بعد رسید یه گوزن با شدت خورد توی شیشه ی جلوی ماشین

نتیجه ی اخلاقی: مردها هیچوقت واقعا سعی نمی کنند بفهمند که زن ها دارن تلاش میکنند چی بهشون بگن 

 

 

 

 

 

 

 

هنگام بغض یک زن به او نزدیک بشوید
هنگام بغض یک مرد اورا تنها بگذارید
.
.
.
.
مسواک هم حتما بزنید
از بیرون اومدید پاهاتونو بشورید
قربون دستت آب خوردی ظرفشو پر کن بزار تو یخچال .

 

 

 

 

 

پس از "مبارک" و "مرسی" گزینه های زیر برای ریاست جمهوری مصر پیشنهاد میگردد :
١: جناب آقای "خیلی ممنون".
٢: ژنرال "باتشکر"
٣:دکتر "تشریف داشتین"
و
۴ : آقای "ای بابا این چه حرفیه"

 

 

 

 

ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺍﯼ ﺗﻮ
ﻋﻠﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ ؟
ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﺍﺿﺤﻪ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻪ ؟ ﺧﻮ ﺑﺒﯿﻦ !
ﮐﻼﺱ ﺳﻮﻡ ﺏ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﺮﺯﯾﻞ :
- ﻟﻮﺋﯿﺰ ﺩﺍﺳﯿﺘﺎ ﭼﮕﻮﻟﻮﻻ ﺩﺍﺳﯿﻠﻮﺍ
- ﺣﺎﺿﺮ !
- ﮐﯿﺎﻟﻮ ﺩﺍﻧﺎﺗﻪ ﺭﯾﻮﺍﻟﺘﺮﺯ ﺭﻭﻣﺎﺭﯾﻨﺎ
- ﺣﺎﺿﺮ !
- ﺍﻟﻮﺍﺭﻭ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮑﻮ ﺗﺎﺭﺍﻧﺰﻩ ﻓﻠﻮﺗﯽ
- ﺣﺎﺿﺮ
- ﻓﺮﺍﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺩﺍﺳﯿﻠﻮﺍ ﺁﺭﻣﺎﻧﺪﻭ ﻣﯿﮕﻮﺗﯽ
- ﺣﺎﺿﺮ
ﺁﻧﺘﻨﯿﻮ ﺍﻟﯿﻮﺭ ﺩﺍ ﮔﺎﻟﯿﻮﺭﯾﺎ
- ﺣﺎﺿﺮ
- ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻓﯿﮕﻮﺭﺍ ﺗﺎﻟﯿﻮﺭﯾﻨﺎ ﺗﯿﭽﯿﺎﻟﯿﻮﺭ
ﺩﯾﺮﯾﺮﯾﺮﯾﻨﮓ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﺭﺩ !!!
ﻣﻌﻠﻢ : ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻏﯿﺎﺏ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ
ﻭﺍﺳﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﻌﺪ !!!

 

 

 

 

 

ﺧﺎﻧﻮمه ﺗﻮ ﺗﺎﻛﺴﯽ : آقا ببخشید فردوسی ﻫﻢ ﻣﻴﺮﻳﺪ؟
.
.

.
.
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ: ﺑﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺍﮔﻪ ﻧﻤﯽ ﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﺮﻛﻴﺪ!!
این دیگه چه سوالیه؟!؟!؟