خوب شرمنده ام ولی عکس قلب


اگه من خودمو با روسری میترا دار بزنم ...

چرا دخترا از نو باوگی به این کفش های تخ تخی علاقه دارن ؟

دعوا با من راه نندازین ها فقط نظرتون رو بگید .

وقتی من مجرد بودم هی دختر همسایه ها مون شله زرد اینشکلی می آوردن دم خونمون خنده (در ضمن هر کی باور نکنه  اصلا شوهر گیرش نمی آد و بعدش یه غده تو دماغش در میاد قد یه بچه فیل)

نمیدونم چرا ولی من مطمئنم این عکس یکی از شماست . هر کی هست خودش بیاد زود اعتراف کنه  تا از تو صف نکشیدمش بیرون . خنده

آدم آب حوض رو با استکان بخوره ولی اینطوری ضایع نشه به خدا 

وقتی گرگه داره قصه ی شنگول و منگول رو برا بچه هاش تعریف میکنه 

قلب