تقدیم به آبجی زمین که یه چند وقته با من لج افتاده ، خو لج نیفت (ماکارونی شفته میشی ها) قهقههقلب خدا یا من چه با مزه ام قهقهه وای مردم از بامزگی قهقههنه اصلا دقت کرده بودید من چه بامزه ام قهقهه آقا اگه آبجی زمین اومد جلو گیسامو کشید شما  دخترا برید بزنیدش چون ما دست رو آبجیمون بلند نمیکنیم . ولی آبجیها مجازند همدیگه رو بزنند . قلب

در ضمن اینم آدرس وبلاگ مشترک آّجی زمین و داش ایمانمه بهشون سر بزنید وبلاگ قشنگی دارن .

http://imanrad2.mihanblog.com/


اینم اولش انگری بردز بوده بعدا محکم خورده یه جا گوجه شده 

اینم دیگه کلا اعصاب نداره ها

نه بابا خواهش میکنم شما راحت باش

اینم فکر کنم از آرایشگاه اومده اعتماد بنفسش رفته بالا

خو اینطوری نباشین این نشد یکی دیگه

خو اینم به نظرم راست میگه

به افتخار شون ...

نه خو چرا راستی ؟

قلبقلب