مردن

کاربرد فعل "مردن" در ایران ؛

برو بمیر ؛ برو گمشو
بمیرم برات ؛ خیلی دلم برایت می سوزد
می میرم برات ؛ عاشقتم
می مردی اگه ...؟ ؛ چرا کار را انجام ندادی؟
مردی ؟ ؛ چرا پاسخ نمی دهی ؟
نمردیم و ... ؛ بالاخره اتفاق افتاد
مردیم تا ... ؛ صبرمان تمام شد
مرده ؛ بی حال
مردنی ؛ ترکه ای و لاغر
مردم ؛ خسته شدم
من بمیرم !؟ ؛ راست می گویی

/ 4 نظر / 6 بازدید
اذر

زنده باشی[ماچ]

سوگند

چقدر ما مردم باحالی هستیم[پلک]

کیمیا

انصافی حال میکنی زبونو [پلک]

رعنا

درود مرسییییی واقعا کنایها در زبان فارسی کاربردی دارند که اورانیوم غنی سازی شده ندارد