فرق بین پسرا و دخترا در برداشت وجه از عابر بانک

پسرها:۱- با ماشین میرن به بانک، پارک میکنن، میرن دم دستگاه عابر بانک.

۲-کارت رو داخل دستگاه میذارن.

۳-کد رمز رو میزنن، مبلغ درخواستی رو وارد میکنن.

۴- پول و کارت رو میگیرن و میرن.دخترها:


۱- با ماشین میرن دم بانک.


۲- در آینه آرایششون رو چک میکنن.


۳- به خودشون عطر میزنن.


۴- احتمالاً موهاشون رو هم چک میکنن.


۵- در پارک کردن ماشین مشکل پیدا میکنن.


۶- در پارک کردن ماشین خیلی مشکل پیدا میکنن.


۷- بلاخره ماشین رو پارک میکنن.


۸- توی کیفشون دنبال کارتشون میگردن.


۹- کارت رو داخل دستگاه میذارن، کارت توسط ماشین پذیرفته نمیشه.


۱۰- کارت تلفن رو میندازن توی کیفشون.


۱۱- دنبال کارت عابربانکشون میگردن.


۱۲- کارت رو وارد دستگاه میکنن.


۱۳- توی کیفشون دنبال تیکه کاغذی که کد رمز رو روش یاداشت کردن میگردن.


۱۴- کد رمز رو وارد میکنن.


۱۵- ۲دقیقه قسمت راهنمای دستگاه رو میخونن.


۱۶- کنسل میکنن.


۱۷- دوباره کد رمز رو میزنن.


۱۸- کنسل میکنن.


۱۹- دوست پسرشون رو صدا میزنن که کد صحیح رو براشون وارد کنه.


۲۰- مبلغ درخواستی رو میزنن.


۲۱- دستگاه ارور (خطا) میده.


۲۲- مبلغ بیشتری رو درخواست میکنن.


۲۳- دستگاه ارور (خطا) میده.


۲۴- بیشترین مبلغ ممکن در خواست میکنن.


۲۵- انگشتاشون رو برای شانس رو هم میذارن.


۲۶- پول رو میگیرن.


۲۷- برمیگردن به ماشین.


۲۸- آرایششون رو توی آینه عقب چک میکنن.


۲۹- توی کیفشون دنبال سویچ ماشین میگردن.


۳۰- استارت میزنن.


۳۱- پنجاه متر میرن جلو.


۳۲- ماشین رو نگه میدارن.


۳۳- دوباره برمیگردن جلوی بانک.


۳۴- از ماشین پیاده میشن.


۳۵- کارتشون رو از دستگاه عابر بانک بر میدارن.


۳۶- سوار ماشین میشن.


۳۷- کارت رو پرت میکنن روی صندلی کنار راننده.


۳۸- آرایششون رو توی آینه چک میکنن.


۳۹- احتمالاً یه نگاهی هم به موهاشون میندازن.


۴۰- مندازن توی خیابون اشتباه.


۴۱- برمیگردن.


۴۲- میندازن توی خیابون درست.


۴۳- پنج کیلومتر میرن جلو.


۴۴- ترمز دستی رو آزاد میکنن. (میگم چرا انقدر یواش میره)


۴۵- ...

/ 4 نظر / 4 بازدید
HODA

khili bamaze bood

bahareh

kheyli jaleb bud,fekr konam in shomareha to be continued e,yani ta 1 hafteye dg 20 morede dg ham beheshun ezafe mishe[نیشخند]

bita

jaleb bod vali ye kam ziade ravi kardi chon bazi az pesara ham badtaraaan[نیشخند]