طنزیات

 

چرا وقتی کنترل گم میشه همه فک میکنن زیر منه؟؟؟؟
هی میگن پاشوو….
نه اینجوری نه کامل پاشووو
نیس دیگه آقاجون باشه احساس میکنم دیگه چوب کبریت نیس که :|

اوضاعیه داریمااا 

 

 

 

 

 

جدیترین چهره رو اونایی دارن که تو صف دستشویی عمومی وایسادن !
قبول دارید ؟

 

 

 

 

 

 

ینی من حیرون این خونواده هایی ام که هیچکودومشون روزه نمیگیرن
ولی همدیگه رو افطاری دعوت میکنن و دور هم میشینن سر سفره افطار
جالب تر اینکه رعایت هم میکنن که اول اذون بگه بعد بخورن :دی

 

 

 

 

 

 

از اینکه فرزندانم در آینده چه باباى باحالی دارند واقعا بهشون غبطه میخورم!

 

 

 

 

 

ملّت Love میترکونن. ما از این پلاستیک حبابدارا

 

 

 

 

 

عروس چیست؟
.
.
.
.
.
.
موجودی که نسلش در حال انقراض است!

 

 

 

گاهی کسی را دوست داریم اما او نمیفهمد ...
گاهی کسی مارا دوست دارد اما ما نمیفهمیم ...
.
.
.
.
.
.
.
خلاصه یه مشت نفهم دور هم جمع شدیم تشکیل اجتماع دادیم 

 

 

 

 

 

ﺩﻡ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻟﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ
۲۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﯾﻪ دخترﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩﺗﻪ ﯾﺎ
ﺑﺎﺑﺎﺗﻪ؟
ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﮑﯿﺸﻮ ﺩﺍﺷﺘﯽ؟
ﺳﻮﯾﭽﺸﻮ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩ
ﺳﻮﺍﺭﺵ ﺷﺪﻭ ﺭﻓﺖ . ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﻻﻧﻢ
ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﻢ

 

 

 

 

 

ﺑﻌﺪ ﮐﻼﺱ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ، ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺰﻭﺗﻮ ﺑﺪﻩ
ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻡ!
ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺗﺎ
ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺮﻡ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎﺭﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺰﻭﻩ ﺭﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ
ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻧﻢ، ﺍﻭﻧﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻥ؟!!!
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻦ ﮐﻮﭘﻪ ﻫﺴﺘﺶ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻪ 2 ﻧﻔﺮ
ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻩ !!!
ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﻧﯿﺶ ﺧﻨﺪ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﺩﻭﺳﺘﺎﺷﻮ ﺷﻮﺭﻉ ﮐﺮﺩﻥ
ﭘﭻ ﭘﭻ ﮐﺮﺩﻥ؛ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻫﯽ
ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﭼﯿﻪ ﻭ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﺪ ﻭ ... ﮐﻼً
ﻓﻀﻮﻟﯽ !!
ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﯿﻮﻣﺪﻥ...
ﺗﺎ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺩﺭﺏ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ " ﻭﺍﻧـــــﺘﻮ " ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺸﺮ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮﺩ، ﯾﻬﻮ
ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ
ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ !!
ﻣﻨﻢ ﯾﻬﻮ ﺯﺩﻡ ﺯﯾﺮ ﺧﻨﺪﻩ، ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻢ 2-3 ﺗﺎ ﻓﺤﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ
ﺟﺰﻭﺷﻢ ﻧﺪﺍﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ !! |:
ﻣﻨﻢ ﮐﻒِ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﯿﺰﺩﻡ!!!
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻏﯽ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ.

 

 

 

 

 

دیروز یه دختررو دیدم تو مترو بدون شال یا روسری با تی شرت تا اومدم خیلی تعجب کنم دوستش بهش گفت سعید بریم ؟

 

 

 

 

ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺳﻤﺶ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﺴﺖ ﻭﻓﺎ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
.
.
.
.
.
ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﺻﺪﺍﺵ ﮐﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﯿﺒﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ..! 

 

 قلب

 

/ 27 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
reza

khyli ghashang bod koli khandidam halalet be dadash

soheyla

ولی خودمونیما این پلاستیک حباب دارا هریه دونه حبابش می ارزه به صدتا لاو ترکوندن بعضی ها.حداقل آدم با ترکوندنشون روحش شاد میشه.[نیشخند]

عصبی

عاااااااااااااااااااااالی[دست]

زمین

حالا چون تقدیم کردی به سامینا جووون ما نباید بخونیم؟؟؟[نگران] خوندم بی مزه بوت[نیشخند][زبان][خجالت]

مهتاب

اون وانته کلی خندوند منو![قهقهه]

باران

گاهی کسی را دوست داریم اما او نمیفهمد ... گاهی کسی مارا دوست دارد اما ما نمیفهمیم ... . . . . . . . خلاصه یه مشت نفهم دور هم جمع شدیم تشکیل اجتماع دادیم آره والو يه ما هيچييييييي نوفهميم [گل][گل]

ناناهیتا

درسته روزه نمی گیرم اما افطار خ روحانیه تازه جالب اینجاس زولبیا هم همیشه می خرم تازه قرا ره همین روزا خودم درست کنم عاشق ماه رمضونم زولبیاش خوشمزس[نیشخند]

میگ میگ

پس همتون قبول دارین که دخترا از پسرا قشنگ ترن و پسرا خودشونو شبیه دخترا درست میکنن؟

میگ میگ

پس همتون قبول دارین که دخترا از پسرا قشنگ ترن و پسرا خودشونو شبیه دخترا درست میکنن؟

پس همتون قبول دارین که دخترا از پسرا قشنگ ترن و پسرا خودشونو شبیه دخترا درست میکنن؟ [زبان]