خداییش به این پسره تو عکس دقت کنید

پسرا شیرن مثه شمشیرن ...ادامه دارد
/ 3 نظر / 4 بازدید
امیر

دختره رو لخت کردن نا کسا.....

هستی

این شعر قدیمی شده پسرا مثل ادامسن دقتی یه دختر از جلوشون رد شه بش می چسبن[تایید] درس گفتم نه[قهقهه]

هستی

درست گفتی هستی جون,اینا همش به نفع خودشون حرف میزنن.