احترام

اونقدر تو خونمون به من احترام می ذارن که نگو..........
به من میگن : الاغ..
به اتاقم میگن : طویله..

به مو بایلم میگن : گوش کوب..
به میز کامپیوترم میگن : اغل...
... ...........اینم جمله معروفشون::::::: :::::::
این الاغ یا همه اش تو طویله اشه......
یا داره با اون گوش کوبش بازی میکنه.....
یا سرش تو اغلش

به نقل از یکی از بچه ها

/ 1 نظر / 10 بازدید
roshanak

bahal bood vase manam pish oomade[نیشخند][ابرو]